Terazpasy.pl / Wywiady / Wywiady Teraz Pasy! / Prezydent Jacek Majchrowski: - Cieszę się, że moja rola w budowie stadionu Cracovii jest dostrzegana

Prezydent Jacek Majchrowski: - Cieszę się, że moja rola w budowie stadionu Cracovii jest dostrzegana

2010-09-25-cracovia_otwarcie_nowego_stadionu_b_274_600

- Faktycznie budowę piłkarskiej areny na 15 tysięcy widzów w rok można nazwać nie lada osiągnięciem - mówi w ekskluzywnym wywiadzie dla gazety "Terazpasy.pl" Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski .

- "Prezydent Jacek Majchrowski najbardziej przyczynił się do powstania nowego obiektu przy ulicy Kałuży i wprost trzeba sobie powiedzieć, że to jest jego zasługa " - to opinia Profesora Janusza Filipiaka którą potwierdziła owacja na stojąco kilkunastu tysięcy kibiców podczas uroczystego otwarcia stadionu. Jeśli dodamy do tego, że politycy wszelkich opcji uważają budowę stadionu Cracovii za przykład wzorowo przeprowadzonej inwestycji to mamy niewątpliwie do czynienia z sukcesem przez duże "S"...

- Cieszę się, że moja rola w realizacji tej inwestycji jest dostrzegana. Faktycznie budowę piłkarskiej areny na 15 tysięcy widzów w rok można nazwać nie lada osiągnięciem. Jednak prace budowlane poprzedzone były żmudnym procesem wyłaniania koncepcji architektonicznej, przygotowania projektu. A jeszcze wcześniej wiele wysiłku kosztowały nas kwestie związane z pozyskaniem terenu...

majchrowski-filipiak

- Przygotowania do budowy nowego stadionu Cracovii trwały wiele lat. Czy może Pan opisać największe przeszkody, jakie krok po kroku pokonano w drodze do rozpoczęcia budowy?

- W listopadzie 1998 roku powstała Sportowa Spółka Akcyjna Miejski Klub Sportowy Cracovia. Miasto Kraków wniosło do spółki tereny z urządzeniami sportowymi, m.in. stadionem przy ul. Kałuży, zaś Klub Sportowy Cracovia wniósł nazwę ?Cracovia?. Nowa spółka miejska przejęła dwie sekcje Klubu Sportowego Cracovia: piłkę nożną i hokej na lodzie.

Kolejnym etapem były negocjacje w sprawie terenu. W czerwcu 2007 roku uzyskano prawomocną decyzję o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji. Niemalże natychmiast ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji stadionu. Zwyciężyło hiszpańskie konsorcjum firm ESTUDIO LAMELA i SENER. Konkurs rozstrzygnięto 7 grudnia 2007 roku.

W kolejnych latach hiszpańskie konsorcjum przygotowywało dokumentację projektową, w oparciu o którą uzyskano pozwolenie na budowę. Wreszcie na początku 2009 roku rozpisano przetarg na budowę stadionu, którego zwycięzcą okazało się konsorcjum firm Alpine i Budus. Budowa stadionu rozpoczęła się latem 2009 roku.

- Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia budowy przy ul. Kałuży było wyjaśnienie statusu prawnego terenu na którym położony jest stadion. Mimo licznych prób - łącznie z powołaniem Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu Polski - przez kilkanaście lat nie udało się rozstrzygnąć sporu z Norbertankami. Udało się to dopiero Panu. Czy może Pan przybliżyć kulisy tego niezwykle ważnego dla dalszych losów Cracovii porozumienia?

- Klasztor Sióstr Norbertanek wniósł w 1992 roku do Komisji Majątkowej wniosek o orzeczenie zwrotu przejętej na rzecz państwa nieruchomości położonej przy ul. Focha, składającej się z parcel które wchodzą w skład Kompleksu Sportowego MKS Cracovia SSA. Z uwagi na to, iż Komisja Majątkowa nie uzgodniła orzeczenia, Klasztor Sióstr Norbertanek wniósł pozew do sądu powszechnego z żądaniem między innymi przywrócenia własności tych terenów. Sąd prawomocnie orzekł, iż przejęcie przez państwo własności spornej nieruchomości nastąpiło bez podstawy prawnej, a zatem własność tej nieruchomości przysługuje nieprzerwanie Klasztorowi Sióstr Norbertanek, a sprawę w części dotyczącej odszkodowania przekazał Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania.

W wyniku prowadzonych przeze mnie od wiosny 2004 r. rozmów z Klasztorem w  lutym 2005 r. zostało podpisane wspólne oświadczenie, które gwarantowało, iż sporne nieruchomości nadal wykorzystywane będą na cele sportowe nie zmieniając swego przeznaczenia, a w szczególności będzie znajdował się na nich stadion piłkarski Cracovia.

W celu uregulowania wzajemnych zobowiązań, Klasztor Sióstr Norbertanek wyraził zgodę na zaspokojenie przez Gminę Miejską Kraków roszczeń klasztoru częściowo w formie pieniężnej, a częściowo w formie przekazania odpowiednich nieruchomości zamiennych. I tak się stało.

filipiak-majchrowski-stadion-2009-07-10

- Jak przedstawia się kwestia tak zwanego ?zęba przeoryszy?, czyli niewielkiego fragmentu działki od strony ulicy Kałuży, która wciąż pozostaje własnością Zakonu Norbertanek?

- Jakakolwiek zmiana zagospodarowania terenu wymaga zmiany pozwolenia na budowę, obecnie miasto nie ma takiej możliwości, ponieważ nie posiada prawa do terenu dla tej działki . W chwili dokonywania zamiany ten teren nie był jeszcze wpisany jako własność sióstr do księgi wieczystej. Wpisu dokonano dopiero po dokonaniu zamiany.

Nierówności pomiędzy asfaltem a ogrodzeniem od strony ul. Kałuży (teren miejski) zostaną zasypane humusem do poziomu asfaltu i obsiane trawą, natomiast siostry Norbertanki nie wyraziły zgody na jakąkolwiek ingerencję w istniejący teren zmierzającą do jego uporządkowania czyli na zerwanie asfaltu i zasianie trawy, pomimo takiej propozycji ze strony wykonawcy robót.

- Sprawa własności terenu przy ul. Kałuży była bezpośrednią przyczyną zorganizowania w 2001 r. słynnej Manifestacji na ul. Basztowej, dlatego wśród kibiców pojawił się pomysł, aby Miasto nie zabiegało o wykupienie tego niewielkiego skrawka terenu tylko pozostawiło go w obecnej formie jako symbol walki o nowy stadion...

- Złośliwi mówią wręcz, że należy na nim postawić tabliczkę z informacją, do kogo należy teren. Naprawdę, nie możemy nic zrobić z tą działką, więc poczekamy co będzie. Może rzeczywiście okazać się tak, że pomimo naszych chęci, rzeczywiście zostanie on swoistym pomnikiem walki o stadion. I to pomnikiem drogim, bo wycenionym przez zakon na 900 tys. złotych.

- Przez kilka lat kibice Cracovii z zazdrością patrzyli na drugą stronę Błoń, gdzie trwały prace przy budowie nowego stadionu. Chyba nikt wówczas nie spodziewał się, że stadion Cracovii w skończonej formie zostanie oddany do użytku szybciej niż stadion przy Reymonta. Co było kluczem do tak sprawnego przeprowadzenia inwestycji przy ulicy Kałuży?

- Przede wszystkim dobra współpraca pomiędzy uczestnikami całego procesu inwestycyjnego. Realizacja poprzedzona była pracami projektowymi i prowadzoną równolegle przez zamawiającego weryfikacją opracowań projektowych na poszczególnych etapach jej opracowywania: koncepcji pokonkursowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

Przyjęty przez miasto ryczałtowy system rozliczeń z wykonawcami pozwolił uzyskać od wszystkich uczestników procesu wzmożoną uwagę na dopracowanie szczegółów prac niezbędnych do wykonania inwestycji.

Na etapie realizacji miasto prowadziło stały, rzetelny nadzór nad postępem robót budowlanych.

Prace budowlane realizowało konsorcjum ALPINE ? BUDUS - doświadczony wykonawca, dobry organizator robót budowlanych, potrafiący w należyty sposób zaplanować harmonogram robót i współpracę z podwykonawcami.

W przypadku stadionu Cracovii nie trzeba było przerabiać projektu w trakcie budowy.

majchrowski-stadion-2009-07-10

- MKS Cracovia SSA był inwestorem zastępczym przy budowie stadionu. Kto zaproponował takie rozwiązanie i jak Klub wywiązał się z tej roli?

- W tej sprawie Miasto doszło do porozumienia z klubem. Uznaliśmy, że w przypadku budowy stadionu jego najlepszym inwestorem zastępczym będzie przyszły gospodarz. Cracovia odpowiednio wywiązała się z tego zadania, a dowodem na to może być tempo realizacji inwestycji.

- Nie wiadomo jeszcze ile Cracovia będzie płacić za dzierżawę stadionu. Wartość stadionu jest dokładnie znana, natomiast nie wyceniono jeszcze wartości terenu. Klub stoi na stanowisku, że działka ze stadionem nie może być wyceniana tak samo jak teren pod budowę domów jednorodzinnych czy wieżowców...

- To nie jest prosta sprawa i musi być przedmiotem wszechstronnej analizy. W tej chwili wiemy jedno: czynsz dzierżawny będzie wynosił 1% od części sportowej i 3% od części komercyjnej.

- Integralną częścią projektu stadionu Cracovii jest hala sportowa. Czy i ewentualnie kiedy będzie ona wybudowana?

- Hala sportowa przy stadionie Cracovia to miał być obiekt na 3 tysiące widzów, który tworzyłby ze stadionem jeden kompleks sportowy (co oznacza, że byłby prawdopodobnie zarządzany przez MKS SSA Cracovia). Hala była objęta projektem  budowlanym i pozwoleniem na budowę, jednak nie była on objęta projektem wykonawczym, ani przetargiem. W chwili obecnej  nie ma takiego zadania w budżecie i nie wiadomo kiedy będzie. Szacunkowy koszt budowy hali sportowej, z parkingiem podziemnym, szacowany w 2008 roku na podstawie koncepcji architektonicznej wynosił co najmniej 36 mln. Wysiłek i nakłady finansowe jakie miasto podjęło w dziedzinie inwestycji sportowych jest ogromny.

Z kolei Hala 100 lecia Cracovii ? to obiekt dużo mniejszy (800 miejsc, około 30 mln) który miał być przeznaczony dla klubu KS Cracovia  na działalność statutową (zajęcia sportowe dla młodzieży) i ma być pierwszą w Polsce halą dostosowaną do uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne.  W tym roku rozpoczną się pierwsze prace budowlane polegające na doprowadzeniu przyłączy. Dalszy ciąg realizowany będzie w miarę możliwości.

majchrowski-urbaniec

- W ostatnich latach Miasto gruntownie przebudowało również lodowisko Cracovii. Warunki do oglądania hokeja są w tej chwili znakomite. Co już zrobiono i co Miasto planuje jeszcze zrobić na lodowisku przy ul. Siedleckiego?

- Dotychczas wymieniono instalacje wewnętrzne, zamontowano system odzysku wilgoci, przeprowadzono remont band i szatni, wymieniono poszycie hali i wzmocniono konstrukcję dachu i wzniesiono nową trybunę, z trzech stron otaczająca taflę lodową. Zaznaczyć trzeba, że trybuna południowa zrobiona jest ?pod klucz? ? z wykończonymi pomieszczeniami pod trybuną i wykonanymi instalacjami, zaś na trybunach wschodniej i północnej wykonano konstrukcje żelbetowe z siedziskami. Wykonano przebudowę tafli wraz z wymianą rurażu.

Aby dokończyć całą inwestycję należy jeszcze wykonać projekt i zbudować małą halę lodowiska. Czekają nas również: projekt i wykonanie tzw. suchej instalacji tryskaczowej, projekt i rozbudowa nagłośnienia hali wraz z dźwiękowym systemem ostrzegawczym, wykonanie instalacji przyłącza obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikownią usytuowaną na terenie hali, wymiana maszynowni chłodniczej na urządzenie wyposażone w instalacje odzysku ciepła, wykończenie pomieszczeń pod trybunami północną i wschodnią i powierzchni za trybunami na poziomie plus jeden ? obydwie wraz z instalacjami, opcjonalne wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bądź klimatyzacji, modernizacja instalacji elektrycznych hali, wykonanie obudowy ścian wewnątrz wraz z obudową słupów oraz sufitem rastrowym oraz zagospodarowanie terenu. Sporo tego się zebrało.

2010-09-25-cracovia_otwarcie_nowego_stadionu_b_323_600

- Na jakim etapie są negocjacje odnośnie dokapitalizowania MKS Cracovia SSA w ramach inwestycji na Cichym Kąciku? Czy Miasto będzie chciało zachować część akcji czy odda w całości Klub w prywatne ręce?

- Biegli dokonują wyceny wartości rynkowej Spółki MKS Cracovii SSA celem ustalenia ceny emisyjnej akcji. Równocześnie zespół roboczy kończy dopracowywanie zapisów Statutu i odpowiedniego Porozumienia. Przypominam, że propozycja Comarch S.A. nie przewiduje wykupienie akcji należących do Gminy a tylko objęcie nowoemitowanych akcji. Zgodnie z tym  Gmina Miejska Kraków zachowa swoje akcje.

Rozmawiali: Stanisław Malec i Paweł Mazur

tp-2

Od redakcji: Wywiad z Prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim ukazał się w drugim numerze gazety "Terazpasy.pl", która była prezentem od naszej redakcji dla kibiców Cracovii podczas meczu z Ruchem Chorzów.

Komentarze

Zaloguj się lub załóż nowe konto.

Na halę Cracovii Majchrowski środków nie ma, ale na na nową halę Wisły pieniądze się znalazły !

Z wywiadu wynika, że Majchrowski nie zamierza realizować wcześniej planowanej hali Cracovii przy Kałuży bo miasto nie ma na to środków za to na budowę nowej hali Wisły pieniądze się znalazły. Cracovia nie może się doczekać hali od 50 lat a byłemu milicyjnemu klubowi buduje się już trzecią.
Oto specyficzny sposób rozumienia sprawiedliwości przez popieranego przez SLD prezydenta.

Zaloguj aby komentować

uuuuuuuuuuuuu

http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/624690,lukasz-skrzynski-chcialbym-wrocic-do-cracovii,id,t.html?kategoria=786

Zaloguj aby komentować

Zaloguj się lub załóż nowe konto.

Komentarze

Patrząc na terminarz i widząc jak grają nasze gwiazdy myślę że do ugrania są 4 może 5 p...
Przypomnę że takich ludzi których odstawił super treneiro jest wielu a Siemion był chyb...
Tak Siemion oto wylewa żale na gościa który podziękował mu za współpracę w Cracovii. Z...
Jeszcze 2 lata ten szkodnik ma niszczyć Cracovię? Ja p.....ę
zalamka. czlowiek nawet jak sledzi na codzien to nie wylapuje takich rzeczy a teraz mam...
Odklepane, szach mat, makao i po makale. Niech ktos rzuci za „trenera” recznik, bo to j...
Dlatego, że dwóch bufonów steruje ręcznie Cracovią.Przedtem było trzech, ale ten trzec...
Zwracam się do pana z prośbą aby porozmawiał pan ze Smudą w sprawie transferów i rozpoz...
jedno już pewne, o tym już wszyscy wiemy - My kibice - wstyd na całego.... i ciężkie me...
Frajerzy roku! Wojciech Stawowy wroc!
Puchar mamy "odfajkowany", wracamy do ligi. Niestety, w niedzielę czeka nas kolejny łom...
i to wszystko mimo covida i -5pkt? sezon marzen;)
Mamy jeszcze szansę na wicemistrzostwo, bo Legii już chyba nie dogonimy. Chociaż ....,...
To wstyd i kompromitacja trzeba natychmiast działąć,żebyśmy chociaż zostali w ekstrakl...
Wynika z tego Że Szymonowicz nie ma pojęcia jak się ustawiać do górnych piłek. W przypa...
to tak na powaznie...?
Mamy do pana prośbę niech pan zatrudni kogoś kto zna się na transferach,sprawdzony jest...
RymPas, napisz coś jeszcze, może teraz coś pod Legię albo ,,sąsiadkę". Jak to wjedziem...
Nadejszła ta chwila i to jest najlepszy prezent na 115 lecie klubu i nie zapomnij zabra...
Ha,ha,ha!
Może mi ktoś wyjaśnić co się dzieje z Koseckim? Czemu on nie gra? O czym bredzi probie...
Nie. Profesor mi raz powiedział że o wszystkich sprawach sportowych decyduje Probierz,...
O jakich dobrych momentach pan mówi może nam pan przypomni ile Cracovia oddała strzałów...
nic dodać nic ująć, tylko siąść i płakać, choć to co zrobiono to kpina ze wszystkiego i...